Pytania i regulamin kolonii

Najczęściej zadawane pytania

 Na każdej pod stronie programu kolonijnego znajduje się tabela z cenami i terminami na dany program. Przy wybranym terminie znajduje się przycisk „Rezerwuj, który należy kliknąć. Następnie otworzy się formularz rezerwacyjny, który należy szczegółowo wypełnić. Po wypełnieniu formularza  i wysłaniu go  na podany adres e-mail, zostanie wysłany automatyczny e-mail, w którym znajdują się pdf z imieniem i nazwiskiem zamawiającego w którym jest - „Umowa imprezy turystycznej” oraz „Karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii”, dodatkowo „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej”, oraz "Warunki ubezpieczenia"  . Z dokumentami należy się zapoznać a plik pdf z umową i kartą kwalifikacyjną  wydrukować i podpisane odesłać np skanem  na adres zwrotny e-mail lub tradycyjną pocztą.

skróty obowiązujące na koloniach

ws - wakacje w siodle - zakwaterowanie w pałacu lub w domkach

wsn - wakacje w siodle zakwaterowanie w namiocie - wiek 13-18 lat

ad - adrenalina team - zakwaterowanie w domkach lub w pałacu

atn - adrenalina team zakwaterowanie w namiotach 

mg - mali giganci zakwaterowanie w pałacu

pxl - paintball xxl akwaterowanie w namiocie obóz 13 - 17 lat 

wszelkie promocje akie zamieszczone są na stronie nie łaczą się, 

czas trwania danej promocji jak i ilość osób ją objętych może być ograniczony

   Po dokonaniu rezerwacji, w ciągu 3 dni należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% całości imprezy (ok. 400-800 zł w zależności od programu). Konkretna kwota oraz numer konta podane są na umowie imprezy turystycznej w rubryce ,,płatności". Pozostałe 70% należy dopłacić maksymalnie 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Szczegółowe informacje płatności podane są na umowie imprezy turystycznej.

  Wszystkich obowiązują zasady bezpieczeństwa dotyczące :

 • profilaktyki przeciwpożarowej
 • poruszania się po obiekcie i poza nim
 • przestrzegania regulaminu kąpieli.
 1. Bezwzględnie przestrzegamy programu dnia.
 2. We wszystkich  sprawach zwracamy się do wychowawców grup.
 3. Obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się z obiektu i od grupy.
 4. W pomieszczeniach sypialnych, w obiekcie i poza nim  obowiązuje dbałość o porządek i poszanowanie mienia.
 5. Wszyscy dbamy o higienę osobistą oraz o schludny wygląd.
 6. Wzajemna pomoc, uśmiech, życzliwość i troska o słabszych to podstawowe zasady obowiązujące na kolonii.
 7. Na obozie młodzieżowym obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających.
 8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas podróży i pobytu. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni pobytu na obozie/kolonii.
 9. Podczas pobytu, by nie przeszkadzać w zajęciach; telefony komórkowe deponowane są u opiekunów i udostępniane uczestnikom w wyznaczonych godzinach.
 10.  Naruszanie w/w zasad może spowodować wydalenie uczestnika z obozu.

 1.      Nie wolno wchodzić na teren stajni bez zgody i wiedzy instruktora lub jego pomocników!!!

2.      Zajęcia odbywają się na terenie ośrodka „Pałac pod Bocianim Gniazdem”, na placach treningowych. Jazdy terenowe odbywają się po wyznaczonych szlakach konnych.
3.      Zajęcia odbywają się pod okiem instruktora rekreacji jeździeckiej i szkolenia podstawowego Polskiego Związku Jeździeckiego.
4.      Organizator uczestnikom zajęć zapewnia :
a) odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne (przygotowane głównie do pracy z dziećmi),
b) podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie),
c) miejsce przygotowane do jazdy konnej,
d) opiekę instruktorską,
e) na prośbę uczestnika organizator udostępnia atestowane kaski jeździeckie, palcaty i kamizelki ochronne (koszt wypożyczenia kamizelki na obóz 50 zł).
5.      Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: specjalny toczek lub kask chroniący głowę, buty na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodnie chroniące nogi przed otarciami i rękawiczki.
6.      Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:
Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia.

Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca.
Jeźdźcom początkującym  instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Wyjątek stanowi przygotowanie konia do jazdy na oklep, wtedy nie zakładamy siodła.
Jeźdźcy średniozaawansowani  przygotowują konie samodzielnie pod okiem instruktora.
7.      W związku z koniecznością przygotowania konia  do jazdy uczestnicy powinni przychodzić do stajni 30 min. przed umówioną godziną ich rozpoczęcia. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny, jazda,  która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia. Zajęcia trwają 45 min.
Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy. 
Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycia wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, roztarcie konia słomą, sprawdzenie stanu kopyt.
W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest starannie wykonywać polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych jeźdźców i koni.
Zajęcia odbywają się na ogrodzonych placach przeznaczonych do jazdy konnej, jak i w terenie na wyznaczonych szlakach konnych. Uczestnicy lekcji jeżdżą w siodle, jak i na oklep. Jeżdżą również na spacery w teren na oklep, przeznaczonym do tego szlakiem konnym, by doskonalić prawidłową pracę dosiadu i równowagę. Spacery na oklep odbywają się tylko stępem. 
Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego. Do szkód zalicza się: kontuzję uczestnika jazdy, kontuzję koni, uszkodzenie sprzętu. 
Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa tj. zasady zachowania się w stajni: na terenie ośrodka ustalone przez kierownictwo „Pałacu pod Bocianim Gniazdem” oraz podstawowe zasady jeździeckie, których wyszczególnienie dołączone jest do regulaminu.
8.      Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu sprzętu, zdrowia, formy lub zachowania konia należy zgłaszać instruktorowi lub jego pomocnikom.
9.      W razie jakiegokolwiek wypadku (np. kopnięcie przez konia, nadepnięcie na stopę ) należy zachować spokój i niezwłocznie zgłosić się do instruktora, jego pomocnika lub wychowawcy. 
 
 

 - OCZYWIŚCIE ŻE TAK, JEDNAK Z PRZYCZYN BEZPIECZEŃSTWA PRACY I ZAJĘĆ TELEFONY SĄ DEPONOWANE U OPIEKUNÓW NA CZAS JAZD KONNYCH, WYJŚĆ DO LASU CZY ZAJĘĆ GRUPOWYCH.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO !!! TELEFONY KOMÓRKOWE ROZPRASZAJĄ DZIECI PODCZAS JAZD, MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO SPŁOSZENIA KONI CZY ZOSTAĆ ROZDEPTANE NA JEŻDZIE PRZEZ KONIA LUB ZGUBIONE W LESIE NA WĘDROWCE PIESZEJ.

 NA KOLONII  I OBOZACH W PAŁACU POD BOCIANIM GNIAZDEM MAMY SJESTĘ POOBIEDNIĄ TRWAJĄCĄ OD OKOŁO 14.30 DO OKOŁO 15.30, PODCZAS KTÓREJ DZIECI ODPOCZYWAJĄ W POKOJACH I MOGĄ KORZYSTAĆ Z TELEFONÓW DO WOLI.

GŁÓWNY TELEFON DO OŚRODKA TO +48 59 811 51 49 NA BIURO

ZAWSZE MOŻNA ZADZWONIĆ DO OPIEKUNA - TELEFONY PODAWANE W OŚRODKU 

 TRUDNE  PYTANIE... NA TERENIE OŚRODKA ZNAJDUJE SIĘ SKLEPIK ZE SŁODYCZAMI, NAPOJAMI I PAMIĄTKAMI, GDZIE MOŻNA NABYĆ TO, CO POTRZEBA. ZAMÓWIENIA SPECJALNE (NP. DLA DZIEWCZYNEK) ,REALIZUJE BIURO Z POROZUMIENIEM Z WYCHOWAWCAMI.

CO DO WIELKOŚCI KIESZONKOWEGO ,ŚREDNIO MŁODSZE DZIECI DOSTAJĄ PO OK. 15 ZŁ NA DZIEŃ + EKSTRA NA WYCIECZKĘ. PIENIĄDZE MOŻNA ZDEPONOWAĆ U OPIEKUNA, KTÓRY PROWADZI LISTĘ WPŁAT I WYPŁAT UZGODNIONĄ Z DZIECKIEM I RODZICEM.

SKLEPIK OTWIERANY JEST PO POSIŁKACH I W WYZNACZONYCH GODZINACH.

MINERALNA WODA LUB KOMPOT DLA UCZESTNIKÓW OBOZU DOSTĘPNE SĄ O KAŻDEJ PORZE - WYSTARCZY ZGŁOSIĆ SIĘ DO OBSŁUGI OŚRODKA, DO OPIEKUNÓW .

 W POKOJACH NIE MA INTERNETU ANI TELEWIZJI OGÓLNODOSTĘPNEJ DLA DZIECI. GRUPY WYPOCZYWAJĄ AKTYWNIE I JEŻELI PRZEWIDZIANY JEST SEANS TV ,TO ZWYKLE SĄ TO:

- WYDARZENIA SPORTOWE (MECZE, OLIMPIADA ,ITP)

- PROJEKCJE FILMÓW TEMATYCZNYCH (  NP O KONIACH CZY DZIKIM ZACHODZIE)

- INTERAKTYWNE WYKŁADY Z PORÓWNYWANIEM JAZD POSZCZEGÓLYCH OSÓB  

- KARAOKE i inne.                            

POSIŁKI ODBYWAJĄ  SIĘ W JADALNI PAŁACOWEJ ZWYKLE W 2 TURACH 

ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK, KOLACJA

WIECZOREM DLA NAJBARDZIEJ ZGŁODNIAŁYCH WYCHOWAWCY PRZYGOTOWUJĄ MAŁE CO NIECO (NP. CHLEB Z DŻEMEM LUB SEREM)

Kuchnia serwuje dania zbilansowane zgodnie z dietą dla dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość wyboru diety wegeteriańskiej bądź zgłoszenia innych diet, jednakże wiąże się to z zaznaczeniem w karcie kwalifikacyjnej uczestnika i poinformowaniem ośrodka. Przyjmujemy dzieci z chorobami takimi jak Fenyloketonuria po wcześniejszym kontakcie z biurem i uzgodnieniu zasad z szefem kuchni. Więcej informacji pod nr. 602445113  

 Stajnia Pałac Runowo prowadzi jazdy w siodle w systemie godzin szkolnych - jedna godzina lekcji obejmuje 45 minut jazdy w siodle.

W  przypadku zajęć podczas obozów czy kolonii lub ferii typowo jeździeckich, jednego dnia uczestnik może jeździć w siodle 2 godziny lekcyjne razem lub osobno (np rano i wieczorem).

Zajęcia dla kolonii innych (np. Konie - Przyroda - Przygoda)  opierają się na jazdach w siodle i w terenie , a są organizowane w formie szkoleń, ćwiczeń i spacerów. 

 W przypadku osób z własnym transportem przyjazd odbywa się zwykle w godzinach między 15.00 a 18.00.

Wyjazd zwykle odbywają się w godzinach przedpołudniowych do godziny 11.

 Istnieje  jednak możliwość przyjazdu bądź wyjazdu w innych godzinach, jednak trzeba to uzgodnić z biurem lub z kierownikiem kolonii - +48 59 811 51 49

Osoby pozostające na kolejny turnus zostają pod opieką dyżurującej kadry ośrodka.

Po wpłaceniu zaliczki możemy Państwu wystawić fakturę VAT zaliczkową na kolonie do zakładu pracy lub innych instytucji. Końcowa faktura może zostać wystawiona najszybciej w dniu zakończenia turnusu. Istnieje również możliwość wystawienia faktury pro forma. Wszelkie dane dot. faktury wysyłamy na mail ksiegowosc@runowo.pl 

 Po pierwsze , dobry humor i miłość oraz szacunek do koni! 

czeklista:

 • bryczesy do jazdy konnej lub wygodne spodnie (legginsy, dresy bez szwów wewnętrznych)
 • jeżeli posiadamy własny sprzęt jeździecki, warto zabrać ze sobą kask lub kamizelkę ochronną, jak nie, to stajnia zapewnia atestowane kaski i wypożycza odpłatnie w wysokości 50 zł za turnus, kamizelki ochronne na życzenie 
 • kurtka nieprzemakalna, bluza lub kamizelka lekka
 • długie skarpety,  min. 2 pary 
 • sztylpy, oficerki, gumowce lub inne buty za kostkę do jazdy konnej
 • buty turystyczne do wędrówek
 • klapki, kąpielówki,
 • przybory toaletowe, ręcznik
 • latarka,
 • czapkę lub chustkę na głowę  OBOWIĄZKOWO!
 • karimata, śpiwór (dotyczy tylko zakwaterowannia w namiotach)
 • spray na komary i owady
 • proszek do prania - konie pachną inaczej :)
 • kieszonkowe (średnio ok. 20 zł na dzień)
 • rękawiczki - można zakupić w sklepiku w cenie 20 zł
 • wAŻNA legitymacja szkolna OBOWIĄZKOWO!
 • podpisany protokół na odznakę Jeżdżę Konno link do pobrania. POBIERZ >
 • wypełniona karta uczestnika wraz z zaznaczoną dietą. POBIERZ>

 Duużo zapału, bo będzie nam potrzebny!

czeklista:

ADRENALINA TEAM obóz z survivalem, quadami, painballem i kajakami

 • buty:  2 pary , w tym jedna  za kostkę
 • ubrania  do brudzenia na zajęcia survivalowe (dresy, moro itp.)
 • latarka
 • czapka
 • chustka
 • grube wełniane skarpety
 • zwykłe skarpety
 • kurtka nieprzemakalna
 • kąpielówki
 • klapki
 • przybory toaletowe
 • ręczniki
 • spray na komary i owady
 • karimata, śpiwór
 • bidon lub manierka
 • mały plecak podróżny
 • wAŻNA legitymacja szkolna OBOWIĄZKOWO!
 • wypełniona karta uczestnika wraz z zaznaczoną dietą. POBIERZ>

 Strój i wyposażenie jeźdźca - zaczynamy ! info PZJ

 

Na początek nie chodzi o zakup pełnego stroju, w którym można by pokazać się podczas konkursu oficjalnego, a o bezpieczeństwo. Wbrew pozorom, to właśnie poza naszym dobrym samopoczuciem spowodowanym posiadaniem profesjonalnego ubioru, o bezpieczeństwo chodzi tu najbardziej.

Zakupu najlepiej dokonać z pomocą osoby doświadczonej lub w sklepie jeździeckim, w którym z pewnością będzie ktoś, kto dobrze doradzi.

Bezwzględnie najważniejsze ,aby posiadać dopasowany kask z trzypunktowym zapięciem! I nie tylko posiadać ,ale aby podczas jazdy konnej zapięty znajdował się zawsze na głowie jeźdźca! Upadków wbrew pozorom nie zdarza się tak wiele, ale kiedyś jednak taki moment może nadejść.

Kamizelka ochronna. Od jakiegoś czasu polecane są podczas jazdy konnej kamizelki zabezpieczające w razie upadku. Warto spytać instruktora o konieczność zakupu.( w naszej stajni można wypożyczyć taką kamizelkę bez opłat )

Buty. Tu zasada jest taka, że nie powinny posiadać zbyt grubej podeszwy (bez protektora!), która powodowałaby klinowanie w strzemieniu. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ,ważne również, aby buty posiadały niski i płaski obcas ,co uniemożliwi głębokie wpadanie butów w strzemiona. Odradzam buty sznurowane, bez schowanych sznurowadeł. Potrafią złośliwie się rozwiązać, zaczepiać. I w zasadzie buty spełniające te wymogi nadają się na nasze pierwsze jazdy. Tyle, że warto mieć zabezpieczone łydki (przed otarciami, przyszczypywaniem puśliskami). Tak więc wysoka cholewa bez wątpienia pomaga. Są jeździeckie buty z wysokimi cholewami , skórzane, gumowe. Ale również można zakupić osobno buty (sztyblety) i dopasowane do naszej nogi i do butów sztylpy na ogół z suwakiem.

Bryczesy (spodnie do jazdy konnej). Ważne, aby były elastyczne ale nie rolujące się np. pod klanami co może spowodować bolesne obtarcia, bezszwowe (dżinsy potrafią również mocno obetrzeć), zwężone na dole co zapobiega ich podciąganiu. Grube legginsy powinny się sprawdzić. Oczywiście ,najlepiej, jeśli będą to typowe spodnie jeździeckie, które posiadają tzw. leje pełne lub jedynie na kolana. Zabezpiecza to nogi przed siniakami i otarciami. Noga w takim rodzaju spodni lepiej leży w siodle.

Rękawiczki do jazdy konnej z wzmocnieniami w miejscach, w których leżą wodze. Warto mieć. Wodze nie spowodują wtedy powstawania „bąbli” na palcach, wodze lepiej leżą w ręku (nie wyślizgują się), bezpieczne jest prowadzenie konia. W razie ,gdyby koń odskoczył, nie ociera nam wodzami lub uwiązem rąk.

Bat. Od 75cm (przepisowy w skokach przez przeszkody) do ponad 100cm (w ujeżdżeniu). Warto posiadać jako pomoc jeździecką. Z pewnością nie będzie niezbędny podczas pierwszych lekcji, ale potem lepiej mieć własny niż zbierać gałązki.

Ostrogi. Na tym etapie, przy niespokojnej jeszcze nodze nie będą potrzebne!

Pozostałe. Miło jeśli każda jazda będzie waszym małym świętem. I nie chodzi o eleganckie koszule konkursowe noszone podczas każdego treningu, ale biały przewiewny podkoszulek – czemu nie? I tak za każdym razem zapewne wrzucicie go  do pralki! Warto mieć zapas! Tylko osoby, które nigdy nie siedziały na koniu twierdzą, że jest to sport, który nie wymaga wysiłku.

Osoby noszące okulary lepiej, żeby pomyślały o oprawkach tytanowych, niełamiących się.

Owady…zabezpieczamy różnymi płynami i siatkami nasze konie – zamiast się stresować, warto pomyśleć również o sobie. Mieć jakiś płyn, przewiewną koszulę z długim rękawem ,jeśli owadów jest bardzo dużo.

Kurtka przeciwdeszczowa, ciepłe okrycie. Dobrze ,jeśli oddychające, ale niezbyt luźne.

Zapewne każdy instruktor doda od siebie inne dobre rady, a po jakimś czasie Wy będziecie mieli swoje dobre rady dla innych!

Jeżeli Państwa dziecko ma mniej niż 9 lat, a kocha konie, zwierzęta, przyrodę, to proponujemy Państwu program „Mali Gigancii, podczas którego odbywają się lekcje jazdy konnej, jednak w mniejszej liczbie  godzin. Można dodatkowo wykupić fakultet „Mini koń”, w którym jest 5 dodatkowych godzin jazd w siodle.

Masz pytania - zapraszamy do kontaktu:

Do góry